http://detiurbana.com/images/Relizy25/Mozzy_Gunplay-Dreadlocks_Headshots-2017-.jpg
Tracklist:

01. Mozzy & Gunplay - They Know
02. Mozzy & Gunplay - That Eazy
03. Mozzy & Gunplay - Gangland (Feat. E Mozzy)
04. Mozzy & Gunplay - Brazy Paystyle
05. Mozzy & Gunplay - Never Had Shit
06. Mozzy & Gunplay - Chain Gang
07. Mozzy & Gunplay - Blood Passion
08. Mozzy & Gunplay - We Ain't Going Broke
09. Mozzy & Gunplay - No Lighter
10. Mozzy & Gunplay - Out Here Really
11. Mozzy & Gunplay - So Gone
12. Mozzy & Gunplay - D-Boy Fresh

https://yadi.sk/d/RKqRjOv03JkKyu