http://detiurbana.com/images/Relizy25/obe_1_kanobe-21_gramm-2017.jpg
Tracklist:

01. Obe 1 Kanobe - 4.20
02. Obe 1 Kanobe - Мы Ловим Кайф
03. Obe 1 Kanobe - Сверху Снизу Сбоку
04. Obe 1 Kanobe - Моя Жизнь, Мои Правила
05. Obe 1 Kanobe - Питер / МСК
06. Obe 1 Kanobe - Sex
07. Obe 1 Kanobe - Любовь Обман
08. Obe 1 Kanobe - Ещё Одна Преграда
09. Obe 1 Kanobe - Кутуза Флейва
10. Obe 1 Kanobe - Пофиг Пофиг

https://yadi.sk/d/0zsIZZbI3J4egy